Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.01.2020 17:59

Karta obstarávania #122/19
Roční podpora produktu LogRhythm Software

Informácie

ID zákazky
4844
Názov predmetu
Roční podpora produktu LogRhythm Software
Číslo spisu VO
122/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Roční podpora produktu LogRhythm Software

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je zajištění roční podpory produktu LogRhythm dle přílohy č. 1 poptávkové dokumentace – Podrobná technická a cenová specifikace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
17.09.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty