Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.01.2020 17:45

Karta zákazky #05184/2018/ODDVO
Dodávka výpočtovej techniky pre Úrad BBSK

Informácie

ID zákazky
4845
Názov predmetu
Dodávka výpočtovej techniky pre Úrad BBSK
Číslo spisu VO
05184/2018/ODDVO
Číslo z vestníka VO
16806-MUT zo dňa 23.11.2018
Číslo z vestníka EU
2018/S 225-514197
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
30 720,00 EUR
Hlavný CPV
30213000-5 - Osobné počítače
Doplňujúci CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
30216110-0 - Skenery na používanie s počítačom
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače
30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače
30237410-6 - Počítačová myš
30237460-1 - Počítačové klávesnice
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky pre Úrad BBSK a všetky s tým súvisiace práce.
Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce spojené s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.09.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty