Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 13:11

Karta DNS #SPU-PD-5
Architektonické a projektové služby – pozemné stavby, pre potreby SPU v Nitre

Informácie

ID zákazky
48500
Názov predmetu
Architektonické a projektové služby – pozemné stavby, pre potreby SPU v Nitre
Číslo spisu
SPU-PD-5
Číslo z vestníka VO
34863-MUS
Číslo z vestníka EU
660526-2023
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
2 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

4.1. Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných služieb (napríklad): vypracovávanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej dokumentácie, dohľad nad stavebnými prácami, služby stavebného dozoru, architektonické služby, poradenské architektonické služby, a pod.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
24.11.2027 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
30.11.2027 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Daniel Pindeš
daniel.pindes@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty