Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.04.2024 16:32

Karta zákazky #SPU-PD-5-001
PD - Prestavba kuchyne s jedálňou

Informácie

ID zákazky
52060
Názov predmetu
PD - Prestavba kuchyne s jedálňou
Číslo spisu
SPU-PD-5-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
105 417,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Opis predmetu zákazky je uvedený v dokumentoch zákazky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.03.2024 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
01.03.2024 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Daniel Pindeš
daniel.pindes@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty