Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.01.2020 19:42

Karta obstarávania #ID 689
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov budovy Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej

Informácie

ID zákazky
4860
Názov predmetu
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov budovy Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej
Číslo spisu VO
ID 689
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 000,00 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie – architektonicko-historického výskumu na rekonštrukciu priestorov budovy Prvého slovenského literárneho gymnázia s cieľom rozšíriť účel využitia objektu ako nástroja na rozvoj cestovného ruchu v okresnom meste i v meste Revúca.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Adresa
Námestie SNP 14585/1 14585/1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty