Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.01.2020 17:45

Karta obstarávania #21/2019
Sportovní hřiště, ul. Pěší, Bruntál

Informácie

ID zákazky
4897
Názov predmetu
Sportovní hřiště, ul. Pěší, Bruntál
Číslo spisu VO
21/2019
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 606 532,36 Kč
Hlavný CPV
45212220-4 - Stavebné práce na objektoch viacúčelových športových zariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Sportovní hřiště, ul. Pěší, Bruntál

Stručný opis obstarávania

Předmětem je stavba oploceného sportovního hřiště 25 x 15 m pro nohejbal, volejbal, fotbal a streetball s plastovým povrchem, přístupovým chodníkem a mobiliářem.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
23.09.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Lucie Wágnerová
lucie.wagnerova@mubruntal.cz
+420 554706120
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.