Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 15:01

Karta obstarávania #427/2019
„Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany“

Informácie

ID zákazky
4909
Názov predmetu
„Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany“
Číslo spisu
427/2019
Číslo z vestníka VO
15879-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
453 428,07 EUR
Hlavný CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
Doplňujúci CPV
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmet zákazky s názvom „Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany“ je stavba novej materskej škôlky na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie APRO s.r.o. Trebišov. Kukučínova 2596/4, Trebišov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.05.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.05.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Parchovany
Adresa
Hlavná 470
Parchovany
076 62, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Dokumenty