Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 09:04

Karta obstarávania #49172
Nákladné vozidlo s návesom - náves

Informácie

ID zákazky
49172
Názov predmetu
Nákladné vozidlo s návesom - náves
Číslo spisu
49172
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
70 678,00 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup návesu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LEGUSEM pt, a.s.
Adresa
Štefánikova 9
Piešťany
921 01, Slovenská republika
Procesný garant
Bc. Igor Marko
igormarko@legusem.sk
+421 905789921

Dokumenty