Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 10:28

Karta obstarávania #49173
Stroje na sejbu osivovej kukurice

Informácie

ID zákazky
49173
Názov predmetu
Stroje na sejbu osivovej kukurice
Číslo spisu
49173
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
290 180,00 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup strojov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.11.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodár Nové Zámky, a.s.
Adresa
Komjatická 67
Nové Zámky
940 85, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Slávka Kopáčová
ekonom@polno.sk
+421 356428604

Dokumenty