Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.06.2024 07:17

Karta zákazky #S23508-2022-OZZ-018
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 3/2024

Informácie

ID zákazky
49254
Názov predmetu
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 3/2024
Kategória DNS
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie pre potreby rezortu MZ SR
Číslo spisu
S23508-2022-OZZ-018
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Doplňujúci CPV
66132000-4 - Sprostredkovanie predaja komodít
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie pre potreby rezortu MZ SR u jedného prijímateľa od 01.03.2024 do 31.12.2024 a u dvoch prijímateľov od 1.4.2024 do 31.12.2024.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Vzhľadom na súčasnú situáciu s cenami na trhu s energiami, verejný obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazku, keďže ju nie je možné jednoznačne a úplne určiť.
Predpokladaný rozsah zákazky je v kWh.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.12.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.12.2023 10:10:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Martina Vetráková
martina.vetrakova@health.gov.sk
+421 259373322

Dokumenty

Časť 1: Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička (od 1.3.2024 do 31.12.2024)

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Doplňujúci CPV
66132000-4 - Sprostredkovanie predaja komodít
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2: Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava (od 1.4.2024 do 31.12.2024)

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Doplňujúci CPV
66132000-4 - Sprostredkovanie predaja komodít
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. (od 1.4.2024 do31.12.2024)

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Doplňujúci CPV
66132000-4 - Sprostredkovanie predaja komodít
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy