Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.02.2024 09:38

Karta obstarávania #49283
Systém automatickej identifikácie zvierat v dojárni a respondéry na dojnice

Informácie

ID zákazky
49283
Názov predmetu
Systém automatickej identifikácie zvierat v dojárni a respondéry na dojnice
Číslo spisu
49283
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
97 260,50 EUR
Hlavný CPV
16600000-1 - Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Systém automatickej identifikácie zvierat v dojárni a respondéry na dojnice

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.11.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Roľnícke družstvo Bzovík
Adresa
Bzovík -
Bzovík
96241, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ján Kollárik
jan.kollarik@slovenskefarmarske.sk
+421 915996900

Dokumenty