Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 09:43

Karta obstarávania #49340
Zakúpenie technologického vybavenia pre spoločnosť Peter Ščepán Vinovin

Informácie

ID zákazky
49340
Názov predmetu
Zakúpenie technologického vybavenia pre spoločnosť Peter Ščepán Vinovin
Číslo spisu
49340
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
63 966,67 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Filter na filtráciu vína

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.11.2023 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.11.2023 15:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Peter Ščepán Vinovin
Adresa
Slnečná 324/48
Limbach
90091, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zuzana Lenická
prv.projekty@gmail.com
+421 903434400

Dokumenty