Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 08:40

Karta obstarávania #49422
Investície do modernizácie strojového parku„ ŽV“– Dan – Slovakia Agrar, a.s.

Informácie

ID zákazky
49422
Názov predmetu
Investície do modernizácie strojového parku„ ŽV“– Dan – Slovakia Agrar, a.s.
Číslo spisu
49422
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
173 054,33 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je modernizácia závlahových systémov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je prílohou tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.11.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dan-Slovakia Agrar, a.s.
Adresa
Nový Dvor 0
Veľký Meder
932 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Andrea Németh
an@dsa.sk
+421 0904234567

Dokumenty