Stav: Ukončená

Serverový čas: 11.07.2020 16:03

Karta obstarávania #MK/A/2019/18147
Zvýraznenie priechodov pre chodcov.

Komunikácia