Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.02.2024 09:38

Karta obstarávania #PPZ-OAI1-2023/062105
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 2 ks bezpilotných lietadiel Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Informácie

ID zákazky
49480
Názov predmetu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 2 ks bezpilotných lietadiel Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Číslo spisu
PPZ-OAI1-2023/062105
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
66516000-0 - Poistenie zodpovednosti
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 2 ks bezpilotných lietadiel Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
23.11.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Štefan Šípka
stefan.sipka@minv.sk
+421 961051993

Dokumenty