Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.06.2024 05:16

Karta obstarávania #SUSCCH-NZ-VS-2019-chlopne
Dodávka srdcových chlopňových protéz

Informácie

ID zákazky
4997
Názov predmetu
Dodávka srdcových chlopňových protéz
Číslo spisu
SUSCCH-NZ-VS-2019-chlopne
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 199/2019, 25379-MST, 3.10.2019
Číslo z vestníka EU
2019/S190-461460
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
3 374 690,94 EUR
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka mechanických chlopňových protéz, biologických chlopňových protéz, anuloplastických ringov, aortálnych konduitov a bezstehových chlopňových protéz pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 16 (slovom: šesťnástich) častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode A-6.1. súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

1. Zákazka je rozdelená na časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti, v nadväznosti na kapitolu C. Opis predmetu zákazky.
2. Ponuka musí byť predložená na celý rozsah príslušnej časti predmetu zákazky, na všetky položky príslušnej časti predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.11.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.11.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivana Butašová Beneová
beneova.ivana@suscch.eu
+421 905412051

Dokumenty

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 1

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
44 160,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
110 545,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 3

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 074 727,74 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 4

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
140 624,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 5

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
200 727,36 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 6

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
22 080,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 7

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
44 218,24 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 8

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
267 636,48 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 9

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
200 727,36 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 10

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
142 728,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 11

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
45 480,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 12

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
300 115,68 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 13

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
37 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 14

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
360 800,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 15

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
138 756,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Dodávka srdcových chlopňových protéz - Časť 16

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
244 363,68 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33182220-7 - Srdcové chlopne
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody