Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.07.2024 04:49

Karta zákazky #040/794/2022-008
Rekonštrukcia podláh – ambulantného centra pneumológie a ftizeológie

Informácie

ID zákazky
50042
Názov predmetu
Rekonštrukcia podláh – ambulantného centra pneumológie a ftizeológie
Číslo spisu
040/794/2022-008
Číslo z vestníka VO
40864-WYP
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
14 942,23 EUR
Hlavný CPV
45432110-8 - Kladenie podláh
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je kompletné zhotovenie podlahových vrstiev podľa špecifikácie minimálnych po-žiadaviek vrátane demontáže pôvodnej skladby podláh, úpravy jestvujúcich skladieb pôvodných podláh, vyspravenie podláh po vybúraných priečkach a konštrukciách zhotovenie samonivelizačnej stierky, do-dávka a montáž podlahoviny na lepidlo, zhotovenie soklov vyťahovaním, dodávka a montáž prechodo-vých profilov. Rekonštrukcia podláh – ambulantného centra pneumológie a ftizeológie: skladba P1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Opätovne vyhlásená zákazka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.12.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.12.2023 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adresa
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Slovenská republika
Procesný garant
Barbora Ľachová
lachovab@fnspza.sk
+421 415110876

Dokumenty