Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.09.2023 20:07

Karta DNS #040/794/2022
Rekonštrukcia podláh v objekte FNsP Žilina

Informácie

ID zákazky
31173
Názov predmetu
Rekonštrukcia podláh v objekte FNsP Žilina
Číslo spisu
040/794/2022
Číslo z vestníka VO
40864-WYP
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
261 106,00 EUR
Hlavný CPV
45432110-8 - Kladenie podláh
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je kompletné zhotovenie podlahových vrstiev podľa špecifikácie minimálnych požiadaviek vrátane demontáže pôvodnej skladby podláh, úpravy jestvujúcich skladieb pôvodných podláh, vyspravenie podláh po vybúraných priečkach a konštrukciách zhotovenie samonivelizačnej stierky, dodávka a montáž podlahoviny na lepidlo, zhotovenie soklov vyťahovaním, dodávka a montáž prechodových profilov. Jednotlivé realizácie budú zadávané postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu , min. 25m2 do 200m2 . Podrobnosti budú uvedené v konkrétnej výzve.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
17.10.2022 00:00:00
Doba trvania DNS
17.10.2024 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adresa
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Slovenská republika
Procesný garant
Barbora Ľachová
lachovab@fnspza.sk
+421 415110876

Dokumenty

Zákazky