Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:31

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-011
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16,Repikova 58,Šebastovce

Informácie

ID zákazky
50267
Názov predmetu
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16,Repikova 58,Šebastovce
Kategória DNS
4. Kategória: Mäso a mäsové výrobky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-011
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
17 000,00 EUR
Hlavný CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Špecifikácia č.1 má dve hárky na nacenenie

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2023 22:59:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ivana Bortášová
sjobr.mieru16@centrum.sk
+421 907900175

Dokumenty