Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.06.2024 20:28

Karta DNS #MK/A/2023/21638
Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024

Informácie

ID zákazky
47984
Názov predmetu
Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
Číslo spisu
MK/A/2023/21638
Číslo z vestníka VO
33986 - MUT
Číslo z vestníka EU
2023/S 198-620253
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 500 000,00 EUR
Hlavný CPV
15800000-6 - Rôzne potravinárske výrobky
Doplňujúci CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Zabezpečenie dodania potravín pre deti v materských školách bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v parametroch a množstve podľa špecifikácie predmetu zákazky

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
13.11.2023 08:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí - v zriadenom DNS
27.11.2024 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Dokumenty

1. Kategória: Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15800000-6 - Rôzne potravinárske výrobky
Doplňujúci CPV
03142500-3 - Vajcia
15221000-3 - Mrazené ryby
15330000-0 - Spracované ovocie a zelenina

2. Kategória: Mlieko a mliečne výrobky

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky

3. Kategória: Chlieb a pekárenské výrobky

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky

4. Kategória: Mäso a mäsové výrobky

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

5. Kategória: Zelenina, ovocie, orechy a bylinky

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy
Doplňujúci CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
15872300-4 - Bylinky

Zákazky