Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:32

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-026
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Jenisejská 24, Košice

Informácie

ID zákazky
50336
Názov predmetu
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Jenisejská 24, Košice
Kategória DNS
4. Kategória: Mäso a mäsové výrobky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-026
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
5 000,00 EUR
Hlavný CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Dodanie mäsa a mäsových výrobkov v špecifikácii podľa prílohy č.1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Preferujeme dodávku slovenských výrobkov a pôvod mäsa

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2023 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Mária Hančárová
sjjenisejska@centrum.sk
+421 907900165

Dokumenty