Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:22

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-029
Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Jaltská 33

Informácie

ID zákazky
50339
Názov predmetu
Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Jaltská 33
Kategória DNS
5. Kategória: Zelenina, ovocie, orechy a bylinky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-029
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
7 000,00 EUR
Hlavný CPV
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy
Doplňujúci CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
15872300-4 - Bylinky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Dodanie ovocia, zeleniny, zemiakov v špecifikácii podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.12.2023 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Drobňáková
sjjaltska@gmail.com
+421 907900163

Dokumenty