Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:44

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-038
Zelenina, ovocie ,orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Lidické námestie 18

Informácie

ID zákazky
50349
Názov predmetu
Zelenina, ovocie ,orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Lidické námestie 18
Kategória DNS
5. Kategória: Zelenina, ovocie, orechy a bylinky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-038
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
6 000,00 EUR
Hlavný CPV
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy
Doplňujúci CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
15872300-4 - Bylinky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Dodanie zeleniny ,ovocia ,orechov a byliniek pre ŠJ MŠ Lidické námestie 18

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.12.2023 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Mária Vargová
sj.lidicke@post.sk
+421 907900169

Dokumenty