Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:57

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-064
Chlieb a pekárenské výrobky ŠJ MŠ Bernolákova 14 a ŠJ MŠ Kežmarská 46

Informácie

ID zákazky
50515
Názov predmetu
Chlieb a pekárenské výrobky ŠJ MŠ Bernolákova 14 a ŠJ MŠ Kežmarská 46
Kategória DNS
3. Kategória: Chlieb a pekárenské výrobky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-064
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 256,35 EUR
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Dodanie chleba a pekárenských výrobkov podľa špecifikácie v prílohe č.1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Špecifikácia č.1 obsahuje dva hárky na nacenenie.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.12.2023 23:59:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Hnízdilová
sjbernolakova14@gmail.com
+421 907900153

Dokumenty