Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:05

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-079
Potraviny - Zelenina, ovocie, zemiaky pre ŠJ MŠ Moldavská 23 a ŠJ MŠ Hronská 7, Košice bez PS na rok 2024

Informácie

ID zákazky
50555
Názov predmetu
Potraviny - Zelenina, ovocie, zemiaky pre ŠJ MŠ Moldavská 23 a ŠJ MŠ Hronská 7, Košice bez PS na rok 2024
Kategória DNS
5. Kategória: Zelenina, ovocie, orechy a bylinky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-079
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy
Doplňujúci CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
15872300-4 - Bylinky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Dodanie tovaru zo špecifikácie predmetu zákazky v parametroch a množstvách podľa prílohy pre ŠJ MŠ Moldavská 23, ŠJ MŠ Hronská 7, Košice

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.12.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Marta Biskupová
sjhronska@gmail.com
+421 907900154

Dokumenty