Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:48

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-093
Potraviny pre ŠJ MŠ Kalinovská9

Informácie

ID zákazky
50687
Názov predmetu
Potraviny pre ŠJ MŠ Kalinovská9
Kategória DNS
2. Kategória: Mlieko a mliečne výrobky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-093
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
8 000,00 EUR
Hlavný CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.01.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Gabriela Tyszová
sjkalinovska@gmail.com
+421 907900164

Dokumenty