Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:51

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-097
Potraviny pre ŠJ MŠ Oštepová 1

Informácie

ID zákazky
50709
Názov predmetu
Potraviny pre ŠJ MŠ Oštepová 1
Kategória DNS
2. Kategória: Mlieko a mliečne výrobky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-097
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
8 000,00 EUR
Hlavný CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Potraviny

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Doručenie potravín do 9 : 00 hod

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.01.2024 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Jolana Beránková
sjostepova@centrum.sk
+421 907900153

Dokumenty