Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.06.2024 13:39

Karta obstarávania #8-3/2019/C
web K13

Informácie

ID zákazky
5074
Názov predmetu
web K13
Číslo spisu
8-3/2019/C
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 690,00 EUR
Hlavný CPV
72413000-8 - Návrh webových (www) sídiel
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Úprava webovej stánky v zmysle výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

V tomto prípade ide o objednávku.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.10.2019 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Diana Barnová
diana.barnova@k13.sk
+421 907952955
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty