Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.05.2024 06:06

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-128
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Húskova 45 a ŠJ MŠ Čordáková 17

Informácie

ID zákazky
51232
Názov predmetu
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Húskova 45 a ŠJ MŠ Čordáková 17
Kategória DNS
4. Kategória: Mäso a mäsové výrobky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-128
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
25 000,00 EUR
Hlavný CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Mäsové a mäsové výrobky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Špecifikácia č. 1 má dva hárky na nacenenie

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.01.2024 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Daniela Dzuriková
sjcordakova@centrum.sk
+421 907900174

Dokumenty