Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:52

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-142
Chlieb a pekárenské výrobky

Informácie

ID zákazky
51401
Názov predmetu
Chlieb a pekárenské výrobky
Kategória DNS
3. Kategória: Chlieb a pekárenské výrobky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-142
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 000,00 EUR
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Chlieb a pekárenské výrobky podľa prílohy č.1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.01.2024 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Harčár
sjdenesova@gmail.com
+421 907900172

Dokumenty