Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:54

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-145
Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ/MŠ Dénešová 53

Informácie

ID zákazky
51421
Názov predmetu
Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ/MŠ Dénešová 53
Kategória DNS
1. Kategória: Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-145
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
15800000-6 - Rôzne potravinárske výrobky
Doplňujúci CPV
03142500-3 - Vajcia
15221000-3 - Mrazené ryby
15330000-0 - Spracované ovocie a zelenina
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.01.2024 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Harčár
sjdenesova@gmail.com
+421 907900172

Dokumenty