Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:22

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-151
Potraviny pre ŠJ MŠ Turgenevova 38 a ŠJ MŠ Miškovecka 20, bez PS na rok 2024

Informácie

ID zákazky
51652
Názov predmetu
Potraviny pre ŠJ MŠ Turgenevova 38 a ŠJ MŠ Miškovecka 20, bez PS na rok 2024
Kategória DNS
5. Kategória: Zelenina, ovocie, orechy a bylinky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-151
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
14 000,00 EUR
Hlavný CPV
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Prednet zakázky je výber dodavateľa na ovocie, zelenina a zemiaky pre MŠ Turgenevova 38 Košice a MŠ Miškovecka 20 Košice. Cenové ponuky budú zohľadňovať dovot tovaru na miesto dodania, t.j. budú vrátane dopravy

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.01.2024 23:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.01.2024 07:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Mária Laníková
sjturgenevova@centrum.sk
+421 907900187

Dokumenty