Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.04.2024 15:43

Karta obstarávania #77-12/2023
Špeciálny zdravotnícky materiál pre katétrovú abláciu fibrilácie predsiení pomocou elektroporácie, ablácie pulzným poľom

Informácie

ID zákazky
51783
Názov predmetu
Špeciálny zdravotnícky materiál pre katétrovú abláciu fibrilácie predsiení pomocou elektroporácie, ablácie pulzným poľom
Číslo spisu
77-12/2023
Číslo z vestníka VO
1766 – MST
Číslo z vestníka EU
2024/S 014-039803
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
3 754 331,00 EUR
Hlavný CPV
33141200-2 - Katétre
Doplňujúci CPV
33141240-4 - Príslušenstvo ku katétrom
33141624-0 - Aplikačné sady
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zákazka nie je rozdelená na časti. Ide o jeden set špeciálneho zdravotníckeho materiálu, pričom jednotlivé položky setu musia byť navzájom kompatibilné viď. kapitola C. Opis predmetu zákazky
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál pre katétrovú abláciu fibrilácie predsiení pomocou elektroporácie, ablácie pulzným poľom. Zákazka nie je rozdelená na časti. Ide o jeden set špeciálneho zdravotníckeho materiálu, pričom jednotlivé položky setu musia byť navzájom kompatibilné viď. kapitola C. Opis predmetu zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 12 Súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky je aj jeho dodanie/ doprava predmetu zákazky na miesto plnenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.02.2024 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
26.02.2024 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing, Miroslava Majchútová
majchutova.miroslava@suscch.eu
+421 484333148

Dokumenty