Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.06.2024 06:45

Karta obstarávania #79-12/2023
Oxygenátory, hadicové sety a centrifugálne hlavice

Informácie

ID zákazky
52001
Názov predmetu
Oxygenátory, hadicové sety a centrifugálne hlavice
Číslo spisu
79-12/2023
Číslo z vestníka VO
6578 – MST
Číslo z vestníka EU
2024/S 041-118940 zo dňa 27.02.2024
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
2 323 543,20 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
33186100-8 - Okysličovacie prístroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka oxygenerátorov, hadicových setov a centrifugálnych hlavíc pre verejného obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 12 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 5 (slovom: päť) častí.
Opis položiek:
Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 12 súťažných podkladov. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.
Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.03.2024 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
25.03.2024 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing, Miroslava Majchútová
majchutova.miroslava@suscch.eu
+421 484333148

Dokumenty

Časť č. 1: Membránový kapilárny oxygenátor, hadicový set k oxygenátoru

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
128 034,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
33186100-8 - Okysličovacie prístroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 2: Membránový kapilárny oxygenátor s integrovaným arteriálnym filtrom, hadicový set k oxygenátoru s integrovaným arteriálnym filtrom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
129 209,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
33186100-8 - Okysličovacie prístroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 3: Membránový kapilárny oxygenátor pre dospelých pacientov, s nízkym dopadom na hemodilúciu schopný zabezpečiť účinnú oxygenáciu pri menšej ploche membrány + kompletný sterilný jednorázový hadicový systém s potiahnutím biokoatingom rovnakého typu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 587 300,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
33186100-8 - Okysličovacie prístroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 4: Hlavy do centrifugálnej pumpy pre ECC kompatibilné s centrifugálnym čerpadlom Performer

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
16 999,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
33186100-8 - Okysličovacie prístroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 5: Hlavy do centrifugálnej pumpy pre ECC kompatibilné s centrifugálnym čerpadlom Stockert S5

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
462 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
33186100-8 - Okysličovacie prístroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody