Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.04.2024 17:02

Karta obstarávania #S/08232/OVO/2023
Cievne protézy

Informácie

ID zákazky
52003
Názov predmetu
Cievne protézy
Číslo spisu
S/08232/OVO/2023
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 19/2024 zo dňa 26.01.2024 pod ozn. 2262-MST
Číslo z vestníka EU
18/2024 - 49713-2024 zo dňa 25.01.2024
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
182 851,62 EUR
Hlavný CPV
33184200-5 - Vaskulárne protézy
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a prílohách súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.02.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.02.2024 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Róbert Lucký
rlucky@vusch.sk
+421 557891629

Dokumenty

Časť č. 1 - Vaskulárne pletené a tkané protézy so strieborným povlakom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
13 145,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33184200-5 - Vaskulárne protézy
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 2 - Bifurkačné a lineárne protézy

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
88 719,72 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33184200-5 - Vaskulárne protézy
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 3 – Lineárne PTFE protézy vystužené a nevystužené

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
58 872,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33184200-5 - Vaskulárne protézy
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 4 - Heparínové PTFE protézy

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
22 113,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33184200-5 - Vaskulárne protézy
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody