Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:32

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-159
Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Jaltská 33

Informácie

ID zákazky
52040
Názov predmetu
Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Jaltská 33
Kategória DNS
3. Kategória: Chlieb a pekárenské výrobky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-159
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
5 500,00 EUR
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Dodanie - Chlieb a pekárenské výrobky v špecifikácii podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Špecifikácia predmet zákazky - vyplniť tabuľku.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2024 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Drobňáková
sjjaltska@gmail.com
+421 907900163

Dokumenty