Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 16:35

Karta zákazky #CPPO-OPU-2024/000566
Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby- Drienov, rekonštrukcia a prístavba objektu

Komunikácia