Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.06.2024 00:24

Karta zákazky #CPPO-OPU-2024/000566
Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby- Drienov, rekonštrukcia a prístavba objektu

Komunikácia