Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 15:23

Karta zákazky #MAR 2/2023-015
Oprava - Oporný múr - cintorín Lamač, BA

Komunikácia