Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.05.2024 07:37

Karta zákazky #1764/2023/520
DNS Krmivá na roky 2023-2027 - výzva pre OZ Ulič, č. 8/37/DNS/41555

Táto zákazka je súčasťou DNS #1764/2023/520 DNS Krmivá 2023 - 2027

Informácie

ID zákazky
52513
Názov predmetu
DNS Krmivá na roky 2023-2027 - výzva pre OZ Ulič, č. 8/37/DNS/41555
Číslo spisu
1764/2023/520
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
494,00 EUR
Hlavný CPV
15700000-5 - Krmivo pre zvieratá
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup kŕmnej kukurice (suchej, vyzretej) určenej pre kŕmenie poľovnej zveri.
Množstvo: 2 tony.
Balenie: v big bag po 1 tonu

Technické požiadavky (STN 46 1200-2):
vlhkosť – max. 14 %
nečistoty – max. 1 %
farba – nažltlá

Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania predmetu zákazky.


V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov špecifikovaných v tomto opise predmetu zákazky, verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie za predpokladu rovnakých resp. lepších technických parametrov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Ulič, Ulič 96, 067 67 Ulič.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.02.2024 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačné zložka OZ Ulič
Adresa
Ulič 96
Ulič
067 67, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Danková
lucia.dankova@lesy.sk
+421 908345536

Dokumenty