Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.05.2024 16:24

Karta DNS #1764/2023/520
DNS Krmivá 2023 - 2027

Informácie

ID zákazky
41555
Názov predmetu
DNS Krmivá 2023 - 2027
Číslo spisu
1764/2023/520
Číslo z vestníka VO
21219-MUT
Číslo z vestníka EU
2023/S119-375852
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
4 140 000,00 EUR
Hlavný CPV
15700000-5 - Krmivo pre zvieratá
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci
vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: „DNS Krmivá 2023-2027“.
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") je dodanie tovaru – krmív pre zvieratá pre jednotlivé organizačné zložky verejného obstarávateľa.
Jedná sa o krmivá pre poľovnú zver, poľnohospodárske zvieratá, kone, zubre, ryby, včely a psy.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci
zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
20.07.2023 10:30:00
Po zriadení DNS termín na predkladanie žiadosťí o účasť je od 31.7.2023 do 31.7.2027
31.07.2027 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty

Zákazky