Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.07.2024 20:31

Karta zákazky #SE-VO2-2023/004525-004
Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky pre potreby MV SR a krajských centier podpory MV SR II.

Informácie

ID zákazky
52689
Názov predmetu
Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky pre potreby MV SR a krajských centier podpory MV SR II.
Číslo spisu
SE-VO2-2023/004525-004
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
412 848,47 EUR
Hlavný CPV
33771000-5 - Hygienické výrobky z papiera
Doplňujúci CPV
33700000-7 - Predmety osobnej starostlivosti
39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie hygienických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre potreby MV SR a krajských centier podpory MV SR, prostredníctvom zriadeného DNS.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.04.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.04.2024 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Veronika Ždímal
veronika.zdimal@minv.sk
+421 250944529

Dokumenty