Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:33

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-170
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Kežmarská 46

Informácie

ID zákazky
52715
Názov predmetu
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Kežmarská 46
Kategória DNS
4. Kategória: Mäso a mäsové výrobky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-170
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
6 500,00 EUR
Hlavný CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Dodanie mäsa a mäsových výrobkov podľa špecifikácie v prílohe č.1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Špecifikácia č. 1 obsahuje jeden hárok na nacenenie

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.02.2024 15:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Hnízdilová
sjbernolakova14@gmail.com
+421 907900153

Dokumenty