Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 15:57

Karta obstarávania #CPNR-OMTZ-2024/001212
Pitná voda SPR MV SR Nitrianska Streda

Informácie

ID zákazky
52729
Názov predmetu
Pitná voda SPR MV SR Nitrianska Streda
Číslo spisu
CPNR-OMTZ-2024/001212
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 100,00 EUR
Hlavný CPV
41110000-3 - Pitná voda
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

pitná voda dodávaná v bareloch 18,9 l

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.02.2024 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Gálová
zuzana.galova@minv.sk
+421 961305464

Dokumenty