Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.05.2024 20:44

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-178
Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Budapeštianska 3, Košice, bez PS na rok 2024

Informácie

ID zákazky
53337
Názov predmetu
Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Budapeštianska 3, Košice, bez PS na rok 2024
Kategória DNS
3. Kategória: Chlieb a pekárenské výrobky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-178
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
10 000,00 EUR
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Dodanie Chleba a pekárenských výrobkov v parametroch a množstve zo špecifikácie predmetu zákazky podľa prílohy .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.02.2024 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Marta Jašková
sjmsbudap3@netkosice.sk
+421 907900155

Dokumenty