Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 11:58

Karta zákazky #09484/2021/ODDVO-091
Zabezpečenie dodávok mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okrese LC, RS_Výzva č. 56

Informácie

ID zákazky
53469
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávok mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okrese LC, RS_Výzva č. 56
Kategória DNS
Mäsové výrobky
Číslo spisu
09484/2021/ODDVO-091
Číslo z vestníka VO
č. 222/2021 - 30.09.2021, zn. oznámenia 44350 MUT
Číslo z vestníka EU
č. 2021/S 189-491121 zo dňa 29.9.2021
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
17 139,10 EUR
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Doplňujúci CPV
15131100-6 - Výrobky z klobásového mäsa
15131110-9 - Klobásové mäso
15131120-2 - Klobásové výrobky
15131130-5 - Klobásy/párky/saláma/jaternice
15131135-0 - Hydinové párky/klobásy
15131134-3 - Krvavničky a ostatné klobásy s krvou
15131200-7 - Sušené, nasolené, údené alebo korenené mäso
15131210-0 - Údená šunka/slanina
15131220-3 - Slanina
15131230-6 - Saláma
15131300-8 - Prípravky z pečene
15131310-1 - Paštéta
15131400-9 - Bravčové výrobky
15131410-2 - Šunka
15131420-5 - Mäsové knedličky
15131490-6 - Pripravené bravčové pokrmy
15131500-0 - Hydinové výrobky
15131600-1 - Hovädzie a teľacie výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov s pôvodom od pestovateľov, farmárov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci okresov LC, RS. Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov v predpokladanom množstve uvedenom v systéme Josephine.

S ohľadom na skutočnosť, že hlavným cieľom integračných sociálnych podnikov/chránených dielní je podpora a rozvoj poľnohospodárstva a sociálnej ekonomiky, predmet zmluvy (tovar) musí spĺňať podmienku prvovýroby, prípadne môže ísť o predaj tovarov od prvovýrobcov, ktorých uvedie uchádzač v ponuke (dodávatelia od ktorých odoberá surovinu).

Predmet zákazky bude dodávaný od nadobudnutia účinnosti zmlúv na dobu 6 mesiacov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.03.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.03.2024 09:01:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Terézia Vašičková
terezia.vasickova@bbsk.sk
+421 948292783

Dokumenty

Bravčová tlačenka LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
244,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Bušinská - Pročko klobása LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
180,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Bušinská klobása LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 441,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Caba klobása LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
132,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Cesnaková klobása LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
162,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Čertovská klobása LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
65,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Čingovská saláma LC,RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
99,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Grilovacia klobása jemná LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
277,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Hovädzie držky mrazené LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
399,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Hubert klobása LC,RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
108,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Inovecká saláma LC,RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
175,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Jaternice LC,RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
810,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Jemná saláma LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
147,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Liptov saláma LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
553,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lunch Meat LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
508,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Malokarpatská saláma LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
536,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Nitran Saláma LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
167,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Obyčajné párky LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
925,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Paprikový lalok LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
210,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Parizer LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 320,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Slanina Mangalica LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
222,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Sliačska saláma LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
149,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Spišácke párky LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 110,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Strážovská saláma LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
66,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Škvarená bravčová masť LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
568,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Škvarky LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
362,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Špekačky LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
720,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Šunka Kráľovská LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
97,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Šunka štandard LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
944,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Šunka výberová LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
100,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Šunková saláma LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
450,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Turista saláma LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
498,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Údená barvčová krkovička bez kosti LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
605,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Údená bravčová rolka zo stehna LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
550,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Údená bravčová slanina bez kože LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
598,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Údená bravčová slanina s kožou LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
832,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Údené bravčové koleno predné LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
119,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Údené bravčové koleno zadné LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
162,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Údené bravčové rebro LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
67,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Údené karé LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
275,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Údené lahôdkové karé LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
110,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Vysočina saláma LC, RS

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
66,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody