Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.04.2024 20:15

Karta DNS #09484/2021/ODDVO
Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením sociálneho aspektu

Informácie

ID zákazky
14644
Názov predmetu
Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením sociálneho aspektu
Číslo spisu
09484/2021/ODDVO
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 222/2021 - 30.09.2021, zn. oznámenia 44350 MUT
Číslo z vestníka EU
EÚ Vestník č. 2021/S 189-491121 zo dňa 29.9.2021
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
7 950 000,00 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
03212100-1 - Zemiaky
15500000-3 - Mliečne výrobky
15113000-3 - Bravčové mäso
15111100-0 - Hovädzie mäso
15112000-6 - Hydina
03311000-2 - Ryby
15130000-8 - Mäsové výrobky
03142500-3 - Vajcia
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
15980000-1 - Nealkoholické nápoje
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, t.j. na nákup čerstvých potravín, pričom tento dynamický nákupný systém verejný obstarávateľ delí na 10 kategórií:

Kategória č. 1: Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Kategória č. 2: Zemiaky
Kategória č. 3: Mlieko a mliečne výrobky
Kategória č. 4: Bravčové mäso
Kategória č. 5: Hovädzie mäso
Kategória č. 6: Hydina
Kategória č. 7: Ryby
Kategória č. 8: Mäsové výrobky
Kategória č. 9: Vajcia
Kategória č. 10: Pekársky tovar, čerstvé pečivo a zákusky

Poznámka

Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti v predmetnom verejnom obstarávaní prostredníctvom špeciálnej podmienky účasti (sui generis) v súlade s § 36a ods. 1 ZVO len pre:

- registrované integračné sociálne podniky podľa § 12 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- chránené dielne podľa § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
- fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku podľa § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov registrovaných integračných sociálnych podnikov, zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo zamestnancov programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby napríklad podľa § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z..

Verejný obstarávateľ si v rámci vyhodnotenia splnenia podmienky účasti podľa 36a ods. 1 ZVO vyhradzuje právo vyžiadať od záujemcu doklady preukazujúce splnenie predmetnej podmienky účasti v prípade, ak tieto skutočnosti nebudú vyplývať z voľne dostupných registrov verejnej/štátnej správy.

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
25.10.2021 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
25.10.2021 10:00:00
Lehota-dokvalifikovanie záujemcov do DNS
31.12.2025 23:59:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 949014595

Dokumenty

Ovocie a zelenina

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Doplňujúci CPV
03222320-2 - Jablká, hrušky a dule
03221000-6 - Zelenina
03221113-1 - Cibuľa
03221230-7 - Papriky
03221240-0 - Paradajka
03221410-3 - Kapusta
03221112-4 - Mrkva

Zemiaky

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
03212100-1 - Zemiaky

Mlieko a mliečne výrobky

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
Doplňujúci CPV
15511000-3 - Mlieko
15551000-5 - Jogurt a ostatné fermentované mliečne výrobky
15540000-5 - Syrárske výrobky
15530000-2 - Maslo
15512000-0 - Smotana
15512900-9 - Smotana na šľahanie

Bravčové mäso

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15113000-3 - Bravčové mäso

Hovädzie mäso

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15111000-9 - Mäso z hovädzieho dobytka

Hydina

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15112000-6 - Hydina

Ryby

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
03311000-2 - Ryby

Mäsové výrobky

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
Doplňujúci CPV
15131100-6 - Výrobky z klobásového mäsa
15131110-9 - Klobásové mäso
15131120-2 - Klobásové výrobky
15131130-5 - Klobásy/párky/saláma/jaternice
15131135-0 - Hydinové párky/klobásy
15131134-3 - Krvavničky a ostatné klobásy s krvou
15131200-7 - Sušené, nasolené, údené alebo korenené mäso
15131210-0 - Údená šunka/slanina
15131220-3 - Slanina
15131230-6 - Saláma
15131300-8 - Prípravky z pečene
15131310-1 - Paštéta
15131400-9 - Bravčové výrobky
15131410-2 - Šunka
15131420-5 - Mäsové knedličky
15131490-6 - Pripravené bravčové pokrmy
15131500-0 - Hydinové výrobky
15131600-1 - Hovädzie a teľacie výrobky

Vajcia

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
03142500-3 - Vajcia

Pekársky tovar, čerstvé pečivo a zákusky

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
15811000-6 - Pekársky tovar
Doplňujúci CPV
15811100-7 - Chlieb
15811200-8 - Rožky
15811300-9 - Croissanty
15811400-0 - Lievance
15811500-1 - Pripravené chlebové výrobky
15811510-4 - Sendviče
15811511-1 - Pripravené sendviče
15812000-3 - Pečivo a cukrovinky
15812100-4 - Pečivo
15812120-0 - Koláče
15812121-7 - Slané/pikantné koláče
15812122-4 - Sladké koláče
15812200-5 - Torty/zákusky
15813000-0 - Raňajkové pečivo

Zákazky