Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.07.2024 06:12

Karta zákazky #10/2024
Malý nákladný sklápací automobil

Informácie

ID zákazky
53582
Názov predmetu
Malý nákladný sklápací automobil
Číslo spisu
10/2024
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
40 000,00 EUR
Hlavný CPV
34100000-8 - Motorové vozidlá
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 1 vozidla do 3,5 t pre potreby VVS, a.s. v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 súťažných podkladov (Opis predmetu zákazky).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.04.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.04.2024 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa
Komenského 50
Košice
042 48, Slovenská republika
Procesný garant
PhDr., PhD. Júlia Krúpová
julia.krupova@vodarne.eu
+421 557924663

Dokumenty