Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 12:30

Karta zákazky #09484/2021/ODDVO-092
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre organizácie BBSK v okrese ZV ZH DT KA_Výzva č. 57

Informácie

ID zákazky
53760
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre organizácie BBSK v okrese ZV ZH DT KA_Výzva č. 57
Kategória DNS
Bravčové mäso
Číslo spisu
09484/2021/ODDVO-092
Číslo z vestníka VO
č. 222/2021 - 30.09.2021, zn. oznámenia 44350 MUT
Číslo z vestníka EU
č. 2021/S 189-491121 zo dňa 29.9.2021
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
21 033,50 EUR
Hlavný CPV
15113000-3 - Bravčové mäso
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávky čerstvého bravčového mäsa (v kuchynskej úprave) pre zariadenia BBSK v okresoch DT KA ZH ZV na obdobie 6 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.03.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.03.2024 09:01:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Terézia Vašičková
terezia.vasickova@bbsk.sk
+421 948292783

Dokumenty