Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.05.2024 21:08

Karta obstarávania #CPBA-OMTZ-2024/001677
Oprava skúšobného zariadenia Setchkin STN ISO 871

Informácie

ID zákazky
54037
Názov predmetu
Oprava skúšobného zariadenia Setchkin STN ISO 871
Číslo spisu
CPBA-OMTZ-2024/001677
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
50412000-6 - Opravy a údržba skúšobných prístrojov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarania je zabezpečenie opravy skúšobného zariadenia Setchkin STN ISO 871, výmenou poškodenej časti skúšobného zariadenia a vykonanie funkčnosti celého zariadenia po vykonaní opravy. Porucha sa prejavuje na meracej jednotke ( piecke ), pričom pri zapnutí zariadenia nie je možné dosiahnuť nastavené parametre – teplotu ( možnosť poškodenia výhrevného telesa – špirály - potrebná výmena špirály ). Skúšobné zariadenie sa používa v skúšobni Požiarnotechnického a expertízneho ústavu pri výkone akreditovaných skúšok horľavosti.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
27.03.2024 12:00:00
Lehota na predkladanie
18.04.2024 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Stanislav Michálek
stanislav.michalek2@minv.sk
+421 961022006

Dokumenty